شرکت موج صنعت کرانه

یکی از شرکتهای مطرح کشور در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات تست مخابراتی، سیستم های هوشمند پایش رادیویی، سامانه های تحلیل سیستم های مخابراتی، شرکت موج صنعت کرانه می باشد. این شرکت با در اختیار داشتن طیف وسیعی از محصولات مخابراتی و قابلیتهای بروز جهانی، در پیشبرد صنایع مخابراتی شریکی مطمئن محسوب می گردد.

محصولات شرکت در زمینه تست و ارزیابی سامانه های مخابراتی می تواند، به نیاز روزافزون صنایع هوافضا و مخابراتی کشور و همچنین دانشگاه های فنی پاسخی مناسب و درخور، ارائه نماید. این محصولات با داشتن کیفیت مناسب و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی امکان تست کلیه سیستم های مخابراتی را فراهم می نمایند، همچنین با بکارگیری این محصولات در آزمایشگاههای پژوهشی، ابزار مناسب جهت تولید و تست سامانه های جدید و آموزش دانشجویان فراهم می گردد.

توانمندیها و محصولات شرکت طیف وسیعی را شامل می گردد که از آن جمله می توان به: بانک انکدر و مدولاتور، الگوریتم های هوشمند پایش طیف، ابزارهای تشخیص، ذخیره سازی، اندازه گیری و تحلیل کور سیگنال و بیت، بانک دی کدر و دمدولاتور و حداکثر با نرخ MSps320  و بصورت سخت افزاری(بلادرنگ) و نرم افزاری اشاره نمود.