شرکت موج صنعت کرانه

تلاش و کوشش علمی برای سرافرازی میهن و به دست آوردن فن‌آوری‌های نوین و برطرف سازی کاستی‌ها.
انجام کارگروهی در اجرا با ایده‌های نو و بکارگیری علوم جدید در زمینه‌های مخابراتی.
رشد و نمودادن شرکتی توانمند با اعضا و نیروهای متخصص و کارآمد.
سرآمد و الگوشدن درزمینه های علمی-پژوهشی در کشور.
کاربردی کردن علم و دانش بومی و نزدیک‌تر کردن هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه.
تلاش مضاعف در راستای اهداف شرکت و چشم‌پوشی از منافع زودگذر و آنی.
تلاش در جهت واگذاری فعالیت‌ها به نیروی انسانی متخصص.
خوداتکایی و تکیه به توان و پتانسیل علمی و صنعت داخلی.